Αγωνιστική ομάδα

Δραστηριότητα αθλητών/τριών σε επίσημα πρωταθλήματα της ΕΦΟΑ και ΕΝΩΣΗΣ.


Αποτελέσματα 2024 ανά τουρνουά
Αποτελέσματα 2024 ανά αθλητή-τρια
Ηλικιακές κατηγορίες αθλητών-τριών