Αγωνιστικές σχολές

Αναλυτικές πληροφορίες των αγωνιστικών τμημάτων.

Αγωνιστική Ομάδα


Η Αγωνιστική Ομάδα επειδή αποτελεί τον καθρέφτη προόδου και ανάπτυξης του τένις στο Σύλλογό μας, πρέπει να λειτουργεί μέσα σε αυστηρά προκαθορισμένους κανόνες υποχρεώσεων αλλά και δικαιωμάτων – κινήτρων για όσους παίκτες-τριες ανήκουν σ’ αυτή.

Ισχύουν λοιπόν τα παρακάτω για την Α.Ο. του Φ.Ο.Α.:

 • Η προπονητική – αγωνιστική περίοδος αρχίζει 1η Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται 31 Ιουλίου με τις απαραίτητες ημέρες διακοπών.
 • Η επιλογή των αθλητών – τριών για την Α.Ο. γίνεται με την εισήγηση του Τεχνικού Δ/ντή και των αρμόδιων προπονητών προς το Δ.Σ., το οποίο αποφασίζει με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων.
 • Ο καταρτισμός των τμημάτων και προγραμμάτων προπόνησης, γίνεται μόνο από τον τεχνικό διευθυντή και τους αρμόδιους προπονητές. Ο γονέας – κηδεμόνας έχει άποψη μόνο σε οικονομικά θέματα.
 • Πρέπει κάθε μέλος της Α.Ο. να συμμετέχει 100% στο προπονητικό πρόγραμμα που έχει εκπονηθεί από τους αρμόδιους προπονητές. Η συμμετοχή των αθλητών –τριών στα διαφόρων μορφών Πρωταθλήματα, είναι υποχρεωτική όταν υπάρχει σχετική απόφαση του Δ.Σ. μετά από εισήγηση του αρμόδιου προπονητή.
 • Στα διάφορα Πρωταθλήματα μπορεί να γίνονται οργανωμένες αποστολές από τον Σύλλογο (εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων).
 • Οι εβδομαδιαίες προπονήσεις μπορεί να περιέχουν και πρωινές προπονήσεις, αφού αυτό εξυπηρετεί τη γρηγορότερη εξέλιξη του αθλητή.
 • Η ώρα προσέλευσης και αποχώρησης στις προπονήσεις θα πρέπει να είναι ακριβής. Η συμπεριφορά των μελών της Α.Ο. θα πρέπει να είναι κόσμια, παράδειγμα προς μίμηση σ’ όλους τους άλλους που είναι στο χώρο του τένις.
 • Θα πρέπει τα μέλη της Α.Ο. ν’ ακολουθούν αυστηρά τις οδηγίες των προπονητών τους, να πειθαρχούν στις αποφάσεις τους και να συμβάλλουν συνειδητά στην όσο το δυνατό καλύτερη διεξαγωγή της προπόνησης.
 • Τα μηνιαία δίδακτρα θα πρέπει να καταβάλλονται στην γραμματεία την πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα. Η έκπτωση, που θα ισχύει μόνο για τους αθλητές –τριες της Α.Ο., θα είναι η μέγιστη δυνατή που θα μπορεί ο Σύλλογος να κάνει.
 • Οι συνεχείς καθυστερήσεις, η ανάρμοστη συμπεριφορά και η ασέβεια του αθλητή-τριας προς προπονητές ή συναθλητές του, θα τιμωρείται ανάλογα από τον αρμόδιο προπονητή ή τον Έφορο Αγωνιστικού ή το Δ.Σ.
 • Οι αθλητές-τριες θα κάνουν τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις μετά από την σύσταση του αρμόδιου προπονητή.
 • Ο Φ.Ο.Α. θα πριμοδοτεί εφ’ όσον υπάρχει επαρκές πλεόνασμα ταμείου αθλητές-τριές του ανάλογα με τις επιτυχίες τους.

Comments are closed.