ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑξίωμαΕπώνυμο/ΌνομαΕπάγγελμαΣταθερό
Πρόεδρος Μανόπουλος Γώργος Δημ.Υπάλληλος 2231031206
Αντιπρόεδρος Σέγκης Παναγιώτης Λογιστής 2231031206
Γ.Γραμματέας Αναστασίου Μπάμπης Επιχειρηματίας 2231031206
Ταμίας Χαρίλας Πάρης Λογιστής 2231031206
Έφορος αγωνιστικού Τρίγκας Κώστας Ιδιωτ.Υπάλληλος 2231031206
Έφορος προμηθειών Ζάρδας Αθανάσιος Επιχειρηματίας 2231031206
Ειδικός γραμματέας Ταξιαρχόπουλος Αθανάσιος Δικηγόρος 2231031206
Μέλος Γκούρλιας Νίκος Επιχειρηματίας 2231031206
Μέλος Κοτρώνης Γιώργος Δημ.Υπάλληλος 2231031206
ΑξίωμαΕπώνυμο/ΌνομαΕπάγγελμα
1ο Αναπλ.μέλος Μυλωνής Γιάννης Δημ.Υπάλληλος-Μηχανικός
2ο Αναπλ.μέλος Παναγιώτου Λάμπρος Δημ.Υπάλληλος-Αστυνομικός