ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑξίωμαΕπώνυμο/ΌνομαΕπάγγελμαΣταθερό
Πρόεδρος Μανόπουλος Γεώργιος Δημ.Υπάλληλος 2231031206
Αντιπρόεδρος Σέγκης Παναγιώτης Λογιστής 2231031206
Γ.Γραμματέας Γκούρλιας Νικόλαος Επιχειρηματίας 2231031206
Ταμίας Χαρίλας Παρασκευάς Λογιστής 2231031206
Έφορος αγωνιστικού Τρίγκας Κωνσταντίνος Ιδιωτ.Υπάλληλος 2231031206
Έφορος προμηθειών Ζάρδας Αθανάσιος Επιχειρηματίας 2231031206
Ειδικός γραμματέας Ταξιαρχόπουλος Αθανάσιος Δικηγόρος 2231031206
Μέλος Αναστασίου Χαράλαμπος Επιχειρηματίας 2231031206
Μέλος Κοτρώνης Γεώργιος Δημ.Υπάλληλος 2231031206
ΑξίωμαΕπώνυμο/ΌνομαΕπάγγελμα
1ο Αναπλ.μέλος Μυλωνής Ιωάννης Δημ.Υπάλληλος-Μηχανικός
2ο Αναπλ.μέλος Παναγιώτου Λάμπρος Δημ.Υπάλληλος-Αστυνομικός