Οι εγκαταστάσεις μας

Χωμάτινα γήπεδα

Green set γήπεδα

Χώρος παρακολούθησης αγώνων

Χώρος παρακολούθησης αγώνων

Φροντίδα χωμάτινων γηπέδων

Πολυχώρος club house

Αίθουσα συνεδριάσεων

Γραμματεία